יציקת רצפה מיכל דלק בבתי זיקוק חיפה

בפרויקט זה ביצענו את העבודות הבאות :

  • עבודות עפר
  • יציקת ריצפה משופעת מדודה מוחלקת עם הליקופטר
  • בניית מאצרה
  • שיקום בטונים כללה חציבות בטון רופף
  • ברזל זיון
  • טיפול בברזל זיון חלוד
  • החזרת השטח לקדמותו
  • חומרים מיוחדים של חברת "סיקה"