שיקום קירות במגדלי קירור-תחנת הכח אלון תבור-חברת חשמל

בפרויקט זה ביצענו את העבודות הבאות :